Informace na těchto stránkách a v našich produktech jsou pouze návody a doporučení, nejsme odpovědní za váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, příp. za pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat, neboť to je odvislé od řady dalších faktorů, které nemůžu ovlivnit, jako např. vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, zdraví, odhodlání apod.

Informace zde obsažené rovněž nemohou nahradit ani individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči. 

V případě produktů v oblasti osobního rozvoje bych vás ráda upozornila na fakt, že v průběhu programů můžete být vystaveni fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně na vaší zodpovědnosti a rozhodnutí, zda navrhovaná cvičení či úkoly podstoupíte, či nikoliv.  

Účast v online programech osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.

Vzhledem k charakteru služeb, mohou materiály výjimečně obsahovat související informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou rovněž pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.

Děkuji za pochopení. Jana Mráčková