PLATBA, POŠTOVNÉ, DODÁNÍ

> viz Jak nakupovat

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech uzavíraných smluv a momentem objednávky produktu, služby či členské sekce (zde na webu nebo mailem či telefonicky a osobně) s nimi uživatel/kupující souhlasí a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

OBECNÁ USTANOVENÍ (KDO JE POSKYTOVATELEM)

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE dle § 1 811 odst. 2 OZ

Provozovatelkou e-shopu na tomto webu je Bc. Jana Mráčková se sídlem podnikání: Veřechov 23, 341 01 Horažďovice, Česká republika, IČ 87670291. Podnikatelka je zapsána v živnostenském rejstříku MÚ Horažďovice, č. j. MH/04586/2011/253/2. Neplátce DPH.

Po platbě vám bude vystaven běžný doklad – faktura.

 

NABÍZENÉ ZBOŽÍ A SLUŽBY

Prostřednictvím tohoto webu nabízím tyto produkty a služby:

– členská sekce

– produkty (knihy, výrobky, papírenské a spotřební zboží)

– informační produkty (e-booky, online kurzy)

Jejich podrobný popis vč. ceny je k dispozici vždy na nabídkové stránce produktu či služby. 

Předmětem služby členská sekce je právo uživatele na přístup k šablonám, lektorským video lekcím uložených na serveru poskytovatele a dalším službám poskytovatele nabízeným na serveru. Ukázková videa a šablony ve vzorové členské sekci slouží jako úvod k členské sekci a k ověření technické dostupnosti pro uživatele. Uživatel má právo prohlížet si tato ukázková videa pro svoji osobní potřebu zdarma.

Podmínky autorského práva a ochrana dobrého jména poskytovatele

Mé produkty (šablony, texty, grafické vizuály, online kurzy, webináře, knihy, e-booky, mp3, pdf, CD, DVD a další) podléhají ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno.

Všechny placené produkty i soubory a produkty, které jsou uvolněny k bezplatnému stažení jsou určené POUZE v rozsahu 30 výtisků každé jedné stránky – pro vaší osobní potřebu, Vaše blízké či v rámci prospěšných aktivit na poli školství, ekologie atp. Jakékoliv jejich šíření, využívání komerčním způsobem na podporu svého vlastního podnikání nebo poskytování třetím osobám bez našeho souhlasu je zakázáno.

Koupí produktu, stažením souboru a registrací do vzorové členské sekce souhlasíte i s dalšími podmínkami užití a zavazujete se je dodržovat: Podmínky užití.

Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) skrz které se provádí autorizace přístupu k on-line kurzu. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Informace v těchto produktech jsou pouze návody a doporučení, nejsem odpovědná za váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi.

Koupí produktu souhlasíte s podmínkami vyloučení odpovědnosti: Podmínky vyloučení odpovědnosti

JAK PROBÍHÁ UZAVÍRÁNÍ OBCHODNÍHO VZTAHU

Nabídka probíhá prostřednictvím internetu a prostředků komunikace na dálku. 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány v českém jazyce a v souladu s právním řádem ČR (právní vztahy vysloveně neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění, zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku).

Smlouva s vámi je uzavřena odesláním objednávky produktu či služby, a to buď v rozhraní webu, nebo mailem či telefonicky.

Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě včetně všech bonusů a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. 

Odesláním objednávky stvrzujete, že souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy včetně vystavení elektronické faktury, že jste byli předem informováni o všech náležitostech smlouvy, že jste se seznámil s obchodními podmínkami, které jsou zde na webu a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a že s nimi souhlasíte.

Před odesláním objednávky jste povinni zkontrolovat své údaje. Údaje uvedené vámi o vás v objednávce považuji za platné a správné.

OBJEDNÁVKA

Objednávka je vždy závazná. V případě jejího neuhrazení vzniká dluh kupujícího k prodávajícímu. 

DODÁVKA FYZICKÉHO ZBOŽÍ A PŘÍPAD PORUŠENÉHO OBALU

Je-li prodávající dle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží převzít. V případě, že bude zboží z důvodu na straně kupujícího nutno doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo v kupní smlouvě dohodnuto, je kupující povinen zaplatit náklady spojené s opakovaným, či náhradním doručením. 

V případě nevyzvednuté zásilky zboží si vyhrazuji právo Vám účtovat vzniklé náklady spojené s objednávkou. V případě nevyzvednuté zásilky zboží je storno poplatek 150 Kč (úhrada poštovného a balného a administrativních nákladů). Proto si prosím dobře rozmyslete objednávku, ušetříte tím mě čas a sobě peníze.

Při převzetí zboží  je kupující povinen zkontrolovat, že je obal zboží neporušený. V případě, že kupující zjistí závady, oznámí toto České poště/Zásilkovně/DPD/Slovenskému kurýrovi/Slovenské poště. V případě že takto nezareaguje, ztrácí právo vymáhat úhradu zničeného zboží na prodávajícím.

Kupující není povinen zboží převzít, jedná-li se o poškození obalu většího rozsahu a úhradu zničeného zboží hradí doručovatel, nikoli prodávající!

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY, POKYNY K PLATBĚ

Přijdou vám na email ihned po dokončení objednávky spolu s fakturou.

Po platbě vám bude vystaven běžný doklad. 

V JAKÉ MĚNĚ PROBÍHÁ OBJEDNÁVKA

Platební transakce probíhají v CZK a EUR. Uvedené ceny jsou konečné. Nejsem plátce DPH.

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Získávání a zpracovávání osobních údajů probíhá dle platného zákona a GDPR.

Vaše data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití.

Uzavřením smlouvy, tj. objednávkou produktu či služby či členské sekce, souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů v rozsahu zákona a dokumentu: Ochrana osobních údajů.

Pokud si objednáte některý z našich produktů, služeb, členské sekce, webinářů, PDF souborů, MP3 či video tréninků (ať placených nebo zdarma), vnímáme oprávněný zájem posílat vám newslettery s danou tématikou. Budeme to dělat maximálně po dobu 5 let od přihlášení či posledního projeveného oprávněného zájmu nebo do odvolání – z odběru těchto novinek se můžete kdykoli odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu. 

DODACÍ PODMÍNKY FYZICKÉHO ZBOŽÍ

Je-li prodávající dle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží převzít. V případě, že bude zboží z důvodu na straně kupujícího nutno doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo v kupní smlouvě dohodnuto, je kupující povinen zaplatit náklady spojené s opakovaným, či náhradním doručením.

Při převzetí zboží od České pošty je kupující povinen zkontrolovat, že je obal zboží neporušený. V případě, že kupující zjistí závady, oznámí toto České poště. Kupující není povinen zboží převzít, jedná-li se o poškození obalu většího rozsahu.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY SPOTŘEBITELE

V souladu s ustanoveními občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez udání důvodu a bez jakékoli sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě a budete požadovat zpět kupní cenu v plné výši, prosím vás o dodržení těchto podmínek pro vrácení peněz (prosím čtěte pozorně):

  • nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být na email jana@liveinspirit.cz odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy (uveďte číslo objednávky, datum objednávky, vaše jméno)
  • na vlastní náklad zašlete nejpozději do 14 dnů zboží v původním obalu se všemi součástmi a návody na adresu doporučeným balíkem: Jana Mráčková, Veřechov 23, 341 01 Horažďovice. Zboží neposílejte na dobírku.
  • datum odeslání musí být nejpozději 14 . den od projevení vůle
  • zboží musí být nepoužité a nepoškozené zboží, kompletní a s kopií dokladu o koupi
  • ve vrácené zásilce musí být přiložen průvodní vámi podepsaný dopis, že zboží vracíte, a číslo účtu, kam vám mám poslat peníze

Upozornění: poplatek za vrácení je v hodnotě poštovného, za které vám balíček byl zaslán, tato částka vám bude stržena z vracené částky. Při reklamaci nebo vrácení zboží akceptuji pouze balíky poslané bez dobírky.

Při splnění výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vám peníze za zboží zašlu převodem na váš účet, a to nejpozději do 14 pracovních dnů od doručení projevení vůle, ale nejdříve po fyzickém obdržení zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči či u smluv o poskytování služeb. 

Rovněž dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal. 

V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup k produktu.

U některých produktů a služeb je možné využít garance vrácení peněz.

Další možností je vyměnit nevyhovující zboží za jiné z aktuální nabídky, vybrané zboží odešlu do 14 dnů po přijetí vráceného zboží (a po úhradě poštovného – poštovní náklady na výměnu zboží hradí kupující).

Vracené zboží samozřejmě nesmí být poškozené nebo viditelně opotřebované, nesmí chybět jeho část ani návod a další dokumenty.
 
V ideálním případě byste měli zboží vracet v původním obalu, není to však vaší zákonnou povinností, bude-li chybět obal, bude vám účtován poplatek odrážející skutečné náklady (zboží půjde do slevy), tj. 10-20 % z ceny zboží.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

ZÁRUKA A REKLAMACE

Budu se Vám snažit vyjít vstříc a vyřízení případné reklamace co nejvíce zjednodušit a urychlit.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

Vadné plnění  (záruku) uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží (záruční lhůta).

Zasílané zboží je pojištěno proti škodám vzniklým během přepravy.

Při převzetí zboží proto zkontrolujte, zda zboží není poškozeno a v případě, že ano, sepište s dopravcem záznam a kontaktujte nás. Podepsání přepravního listu kupujícím je bráno jako souhlas s převzetím zboží a zároveň i potvrzením, že zboží bylo předáno nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamce způsobené vinou dopravy již nelze brát zřetel.

Zjistíte-li u zboží rozpor s kupní smlouvou (vadu nebo např. množství neodpovídající objednávce nebo přiloženému dokladu), spojte se se mnou prostřednictvím kontaktů, uvedených výše či v sekci Kontakty.

V oznámení uveďte jméno kupujícího, adresu, telefonické spojení, druh reklamovaného zboží, podrobný popis závady, příp. popis toho, jak k závadě došlo, případně číslo objednávky nebo číslo dokladu dodaného se zbožím.

Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady,  přiměřenou slevu z ceny a  není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Budu vás emailem informovat o dalším postupu.

Reklamované zboží lze předat osobně nebo zaslat na adresu podnikatele, která je uvedena v kontaktech. Uvítám zabalení v původním obalu, není to však nutné.

K zásilce přiložte i kopii dokladu o koupi.

Pokud je to technicky možné, vyřídím bez zbytečného odkladu. Reklamace vyřizuji v zákonné lhůtě 30 dnů, pokud se se zákazníkem nedohodneme na jiné lhůtě.

Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací produkty a webináře obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž  neodpovídá za  úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

INFORMACE O SUBJEKTU ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

V případě sporu má kupující právo na v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele na mimosoudní řešení – více informací na stránkách www.coi.cz.

Poslední aktualizace – 25. 5. 2018